Седмичен отчет на кмета Пенчо Милков

109

Рубрика „Общината за хората“ от 01.03.2021 г.

Подмяна на уличните лампи, обезопасяване на детски площадки, както и продължаване на акцията с излезли от употреба моторни превозни средства са само част от дейностите на общинските служители през изминалата седмица. Нека чуем заедно какво още бе направено през последната седмица на февруари.