Седмичен отчет на кмета Пенчо Милков

83

Рубрика „Общината за хората“ от 22.02.2021 г.

Подмяна на живачните лампи от уличното осветление с нови лед осветителни тела, осигуряване на нови кошчета за Кея .Това са само част от дейностите на общината , посочени в седмичния отчет на кмета Пенчо Милков. Ето накратко какво още бе свършено от администрацията през изминалата седмица.