Слави Георгиев – Студент на годината 2018, за наградите и света на математиката

143

Интервю: Лилия Рачева