Сметоизвозването е сред актуалните теми в седмичния отчет на кмета Пенчо Милков

178

Кой и как отговаря за почистването, каква е системата за контрол, има ли график за почистване на контейнерите?

Материалът подготвиха: Галя Савова, Лилия Рачева