Спазват ли русенци мерките по време на извънредно положение?

218

Анкета: Лилия Рачева