Спазват ли русенци мерките по време на извънредно положение?

268

Анкета: Лилия Рачева