Специалисти от РИМ – Русе ще вземат участие в 45-ото преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България

70

През следващата седмица уредниците от отдел „Природа“ към Регионален исторически музей – Русе Красимир Киров и Венцеслав Петков ще вземат участие в 45-ото преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България, което се провежда по инициатива на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Музейните специалисти се включват във всички среднозимни преброявания като и тази година ще извършат наблюдения в русенския район, обхващащ река Дунав в участъка от Русе до Тутракан.

В инициативата се включват доброволци и членове на БДЗП и участващите партньори с повече от 40 екипа, които ще посетят всички големи водоеми в страната. В същия период ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците, заплахите за видовете и местата за почивка и търсене на храна. Ще се използва приложението SmartBirds, с което ще се въвеждат данни в електоронната база данни на БДЗП.

Партньори в преброяването в България са Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Българска орнитологична централа и Федерация „Зелени Балкани”.

Снимки: Красимир Киров