Стационарни станции ще следят за качеството на въздуха в Русе

110

Съоръженията ще бъдат пуснати в експлоатация след като бъдат тествани

Репортаж: Галя Савова