Стефан Данаилов в спомените на Бате Енчо

241

Репортаж: Лилия Рачева