Стефан Данаилов в спомените на Бате Енчо

117

Репортаж: Лилия Рачева