Стефан Данаилов в спомените на Бате Енчо

140

Репортаж: Лилия Рачева