ТЕЛК вземат решение само по медицинска документация на гражданите

131

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 03.02.2021 г.

Текст: Галя Савова