Темата в поредния „Клуб здраве“, организиран от РБ „Любен Каравелов“ е „Хранене и диети

1408

Кина Георгиева от РБ „Любен Каравелов“, част от организаторите на „Клуб здраве“ с повече информация.

Материал: Галя Савова