Теменуга Хараланова за 60-годишния юбилей на Русенския куклен театър

676

Интервю: Лилия Рачева