Теодора Евтимова за технологичните промени в РБ „Любен Каравелов” – Русе

2545

Теодора Евтимова за технологичните промени в РБ „Любен Каравелов” – Русе

Репортаж: Лилия Рачева