Теодора Евтимова за технологичните промени в РБ „Любен Каравелов” – Русе

260

Теодора Евтимова за технологичните промени в РБ „Любен Каравелов” – Русе

Репортаж: Лилия Рачева