Теодора Траянова от ОМД – Русе

378

„Time to move“ инициатива на ЕК за събития, насочени към младите хора.

 

Интервю: Галя Савова