Теодор Цветков стигна първи до Богоявленския кръст в Дунава

392

Репортаж: Теодора Копчева