Трайна тенденция за увеличаване търсенето на работна сила отчита от Бюро по труда – Русе

1303

Репортаж: Теодора Копчева