Трето издание на „3D STREET ART“ в град Русе

203

Репортаж: Галя Савова