Трето издание на „3D STREET ART“ в град Русе

134

Репортаж: Галя Савова