Трето издание на „3D STREET ART“ в град Русе

344

Репортаж: Галя Савова