Увеличават се исканията  за назначаване на малолетни и непълнолетни на работа

243

Ирена Николаева, директор ОИТ-Русе: Увеличават се исканията  за назначаване на малолетни и непълнолетни на работа

Репортаж: Галя Савова