Утре в Русе ще се проведе общественото обсъждане на Програмата за качеството на атмосферния въздух

460

На 30 юни от 17 часа в зала Св. Георги на Община Русе ще се проведе общественото обсъждане на проекта на предварителния вариант на „Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г.“ Програмата се разработва само за фините прахови частици с описания размер и тя касае правомощията на местната власт, съгласно действащото законодателство. Още по темата от разговора на Галя Савова с Василена Панкова-началник отдел „Екология“- Община Русе