Ученик от МГ „Баба Тонка” е рецензент в списание Frontiers for Young Minds

137

Константин Йорданов получава покана за участие от д-р Сълза Палпурина. Тя е неговият научен ментор и ботаник в Националния природонаучен музей при БАН. Той обича предизвикателствата. Казва, че те не са случайни и натрупва опит. Едно от големите му увлечения е опазването на природата. Разработил е система за пречистване на въздуха заедно със свои връстници през 2019 година. Повече ще чуете в предаването на радио „Русе”.

Интервю по телефона: Лилия Рачева