Ученици от МГ „Баба Тонка“ създават филм за училище на бъдещето

857

Репортаж: Лилия Рачева