Ученици от МГ „Баба Тонка“ създават филм за училище на бъдещето

731

Репортаж: Лилия Рачева