Фарид Гадами ще преведе на фарси български писатели

400

Репортаж: Лилия Рачева