Фарид Гадами ще преведе на фарси български писатели

219

Репортаж: Лилия Рачева