Фестивалът „Писмените богатства на Долен Дунав“ събра десетки участници от България и Румъния

167

Творчески кръжоци, литературна игра и посещение на туристически маршрути очакват гостите на Русе

В Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ в Русе днес беше открит фестивалът „Писмените богатства на Долен Дунав“. Той е финалното събитие от проекта за трансгранично сътрудничество между Русенската библиотека и партньорите ѝ от Фондация „Глобални библиотеки – България“ и Окръжна библиотека „Александру и Аристиа Аман“ в Крайова.

„Надявам се в следващите дни всички гости на Русе да се убедят в гостоприемството и красотата му, да си тръгнат с приятен спомен и, естествено, да доведат тук още приятели на книгата“, обърна се към участниците кметът Пенчо Милков.

Фестивалът ще продължи 3 дни, в които най-младите гости от Румъния и различни български градове ще могат да се включат в 3 кръжока – за създаване на комикси, родословно дърво и екслибрис. Организаторите са подготвили и посещение до Басарбовския скален манастир, Екомузея в Русе и Търговска къща „Поликар и Канети“.

Предстоят и срещи с писатели и издатели от Румъния, представяне на изложба за поета, писател и драматург Стефан Гечев и изложбата на Историческия музей в Балчик „Храма на понтийската майка Кибела“.

Проектът „Писмените съкровища на Долен Дунав“ представя писменото наследство в трансграничния регион, като целта е да се даде стимул за развитие на туризма и творческите контакти между любители, създатели и изследователи на литературата.