Хореографът на Северняшкия ансамбъл в навечерието на концерта в Русе

458

Интервю: Лилия Рачева