Хореографът на Северняшкия ансамбъл в навечерието на концерта в Русе

332

Интервю: Лилия Рачева