Цар Фердинанд и птиците на почит в Художествената галерия в Русе

144

Интервю: Теодора Копчева