Цар Фердинанд и птиците на почит в Художествената галерия в Русе

195

Интервю: Теодора Копчева