11 населени места в Русенска област са с под 200 жители

254

За десет години жителите на Русенска област са намалели с 33 941 души, сега са 212 729. „Държавата съвместно с общините трябва да създаде дългосрочна политика, която да привлече младите хора обратно към малките населени места, като там те се чувстват сигурни.“, съобщи областният управител Борислав Българинов на организирания форум „Консолидиране визията за просперитета на област Русе по ключови за бъдещето ѝ развитие въпроси“.