Инж. Диана Иванова, директор на ПГО „Недка Иван Лазарова“ за интеграцията на деца с увреждания в училището.

1167

Инж. Диана Иванова, директор на ПГО „Недка Иван Лазарова“ за интеграцията на деца с увреждания в училището.

Интервю: Галя Савова