468 деца са записани в учебните заведения на територията на област Русе

1257

1541 ученици са отпаднали от образователната система, учат в чужбина.

Материал: Лилия Рачева