60-ият Международен фестивал „Мартенски музикални дни“ ще се проведе през септември, 2021 г.

284

Заместник-кметът Енчо Енчев проведе работни срещи в Министерството на културата, където е било обсъдено провеждането и финансирането на фестивала. Това съобщи кметът Пенчо Милков в рамките на седмичния отчет за ресор Хуманитарни дейности. Чуйте още какво бе направено в това направление.

Материалът подготви Галя Савова