Oбществена поръчка за ремонт и обновяване на детски площадки

1396

Oбществена поръчка за ремонт и обновяване на детски площадки в Русе.