Акад. Христо Белоев е избран за председател на Общински съвет – Русе

147

Дневникът на репортера

Вчера се проведе учредителното събрание на новоизбрания Общински съвет – Русе. На него общински съветници, кмет и кметове на кметства положиха клетва. На това първо заседание бе избран и новият председател на Общинския съвет. С обобщение на заседанието – Галя Савова.