Заповед на кмета Пенчо Милков, относно засилване мерките за борба с коронавирус

436

Представяме ви заповед РД-01-705/15.03.2020 г. на кмета Пенчо Милков, относно актуализираната обстановка в страната и затегнатите мерки за борба с коронавирус Covid-19