Акценти от седмичния отчет за дейността на общинската администрация

227

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 03.05.2022 г.

Конкурс за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата от бюджета на Община Русе

Текст: Лилия Рачева