Акценти от седмичния отчет за ресор „Хуманитарни дейности“

138

Асистентска подкрепа” е новата социална услуга в Община Русе.
Ще бъдат назначени 128 нови социални асистенти, които ще се грижат за 384 потребители.

Радио Русе