Акценти от седмичния отчет на общинската администрация от 28 агуст до 1 септември

121

Дневникът на репортера

Строителните дейности са част от общинската програма за облагородяване на градското пространство. Бригадите на ОП „Комунални дейности” възстановяват настилките в градинката на пл. „Дунав“; извършват локални ремонти на пътните настилки в лесопарк „Липник“, както и пропаданията по уличните платна на „Рига“ и „Н. Й. Вапцаров“.

Радио Русе