Александър Георгиев за нощния обществен транспорт в Русе

792

Интервю по телефона: Галя Савова