Американска фирма дари музикални инструменти на РБ „Л.Каравелов“

732
Интервю на Лилия Рачева с Кристина Георгиева и Десислава Спасова

Кристина Георгиева и Десислава Спасова са две млади дами,
които убеждават директора на американската фирма „inMusic“
да оборудва музикална зала в русенската библиотека.