Асоциация Дислексия-България с проекти в помощ на учениците

493

Даниела Бонева и партньорите й от чужбина разработват учебни помагала за дислексици

Интервю: Лилия Рачева