Асоциация на Дунавските общини със стратегия за подобряване на транспорта в трансграничния регион

1594

Модерната стратегия цели преодоляване на препятствията пред съвременния транспорт в Дунавския регион.

Репортаж: Теодора Копчева