Атанас Владимиров за живописните платна и срещи с хората

746

Репортаж: Лилия Рачева