Банковото дело в Русе събрано в изложба

161

Изложена е и сметачна машина „Мерцедес от началото на 20-ти век

Изложбата „Банките в Русе“ бе открита в Русенския исторически музей. По стените на зала „Русе“ може да бъде прочетена и видяна историята на първите финансови институции от преди Освобождението до 40-те години на 20-ти век, когато всичко това се национализира и става собственост на държавата. Информацията и снимките водят посетителя хронологически през годините.

Репортаж: Теодора Копчева