Безработните намаляват през юни, най-много се търсят оператори на машини

261

Вие сте с програмата на Радио Русе, а днес обръщаме вниманието си към картината на заетостта в областта в разгара на летния сезон. Обикновено в средата на годината безработицата бележи спад като тази година не е изключение. Равнището на регистрирана безработица в област Русе е 4,3%. Сравнено с края на май бележи намаление с 0,2 пункта.

Материал: Теодора Копчева