Благовещенски прием в Русенска митрополия

876

Репортаж:Лилия Рачева