Благовещенски прием в Русенска митрополия

911

Репортаж:Лилия Рачева