Благомил Благоев, изп. длъжността директор на регионалната дирекция „Социално подпомагане“- Русе: 38 русенчета са осиновени през 2017г.

2104

Репортаж: Галя Савова