Близо 8 мил. лв. отпуска МРРБ за асфалтиране на улици в Русе

129

Община Русе ще получи близо 7 мил. 800 хил. лв . за асфалтиране на улици, които са били разкопани и частично подновени, заради водния цикъл. За първи път от бюджета на МРРБ се заделят целеви средства за финансиране на общините, за  да бъдат подпомогнати за обновяване на общинската пътна мрежа и ВиК инфраструктура, които са в тежко състояние и са системно недофинансирани. Още по темата от Галя Савова.