Брифинг на кмета Пенчо Милков от 23.03.20 г. /ІІІ част/

300

Русенци ще бъдат компенсриани за платени такси на неизползвани услуги от Общината. Прави се финансов анализ на приходи и разходи. Кметът апелира за плащане на местните данъци сега, като жест на патриотизъм.