Брифинг по повод зимната обстановка в Община Русе

533

Енчо Енчев – заместник кмет по хуманитарни дейности

Кремена Минева – началник отдел Транспорт