Буферният паркинг на бул. “България” в Русе е създаден законно и в обществен интерес

44

В клип, публикуван днес от АКФ (неправителствената организация „Антикорупционен фонд“), са направени множество твърдения относно буферния паркинг на бул. “България”, които не съответстват на истината. Темата е изяснявана многократно писмено и устно пред журналисти, представляващи „Капитал“ и „Антикорупционния фонд“.

Видеото прави внушения за извършени действия „за сметка на обществения интерес“, без да пояснява по какъв начин е нарушен. Именно в обществен интерес е близо 3000 тежкотоварни автомобила на ден да не изчакват преминаването на Дунав мост – Русе по пътните платна без осигурени елементарни условия и препятствайки движението на леки автомобили по републиканските пътища. Създаденото съоръжение съдейства за решаването на дългогодишния проблем за Русе при спазване на всички нормативни изисквания.

Сравненията с „модела Капитан Андреево“ също не са обосновани с факти и конкретни аргументи. Относно споменатите лица във видеото се казва, че „пряко, разбира се, е трудно да се докаже нещо“, но това не е спряло авторите на клипа да предоставят подвеждащо съдържание.

Опитът да бъде представен финансов анализ за сделката също е доста удобно неизчерпателен. Уточняваме, че правото на строеж е оценено от Общински съвет – Русе на 18 000 000 лв., макар изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка да е в пъти по-ниска – 1 846 335 лв., а данъчната оценка на правото на строеж да е близо 2,7 млн. лв.  Що се касае до потенциалната печалба на дружеството, е важно да се посочи, че „приход“ и „печалба“ не са понятия с идентично съдържание.

По отношение на публикуваните във видеото неверни факти и твърдения Община Русе ще търси правата си по съдебен ред.