БЧК-Русе представи как информира населението за устойчивост при кризисни ситуации

312

Как русенската организация на Българския червен кръст работи за устойчивост и за повишаване на устойчивостта на населението при кризисни ситуации – за това говориха представители на най-голямата и най-старата неправителствена организация на среща днес в Русе. Поводът е универсален, защото именно информирането на хората и придобиването от тяхна страна на знания как да подготвят себе си, семействата си, близките си за ситуации, изискващи решителни действия е един от приоритетите на червенокръстци. От друга страна съвремеността дава възможност БЧК да разгърне дейността си, благодарение на възможностите да разработи и защити проекти, по които да получи финансиране отвън, основно от Европейския съюз и неговите фондове и програми.

Репортаж: Теодора Копчева