Българите в чужбина могат през отпуската в родината да актуализират здравноосигурителния си статус

239

Дневникът на репортера

За да бъдат освободени от плащане на здравноосигурителни вноски българите, живеещи в държава извън ЕС, трябва да отговарят на няколко условия – да са били в чужбина най-малко 183 дни през една календарна година и да са подали в офиса на НАП по постоянен адрес заявление за напускане на страната. Чуйте още по темата от Галя Савова.