Български Червен кръст – Русе подготвя раздаването на хранителни пакети

745

Интервю: Галя Савова